Spelvormen (H1)

Spelvorm 2: voor twee tot zes spelers

Formuleer eerst de centrale vraag waarmee u het spel gaat spelen (zie inleiding).

Elk groepslid kiest twee of drie waarden uit de stapel die voor hem belangrijk zijn met betrekking tot de vraag. Al deze kaarten worden willekeurig in een rij op tafel gelegd.

Vervolgens mogen alle groepsleden om de beurt een kaart verplaatsen, op de lijn van belangrijk naar minder belangrijk. Daarbij lichten ze toe waarom een bepaalde waarde voor hen zo belangrijk is. Andere leden mogen hierop doorvragen, zonder te oordelen.

Dit herhaalt zich totdat alle groepsleden zich kunnen vinden in de volgorde.

Bekijk nu hoe deze waarden ingepast kunnen worden in de praktijk. Welke regels en afspraken moeten er gemaakt worden om deze waarden optimaal tot uiting te laten komen. Indien daar behoefte aan is, kunnen regels vastgelegd worden in een groepsstatuut dat ieder lid onderschrijft.