Spelvormen (H1)

Diversen

Kennismaken

Leg alle kaarten open op tafel of op de grond. Laat elk groepslid twee kaarten uit de stapel kiezen. Laat ieder om de beurt vertellen welke rol deze twee waarden spelen in zijn leven.

Invoelen

Laat elk groepslid blind een kaart trekken uit de stapel. Laat ieder om de beurt vertellen hoe hun leven zou veranderen als deze waarde een meer (of juist minder) centrale plaats zou innemen.

Bewustwording

Trek aan het begin van de dag blind een kaart uit de stapel en leg hem op een opvallende plaats neer, waardoor je er de hele dag aan herinnerd wordt. Ga na op welke manieren deze waarde zich in jouw omgeving manifesteert gedurende de dag.