Spelvormen (H1)

Het Waardenspel bestaat uit een handzaam doosje met 154 kaarten. Op elke kaart staat een waarde afgedrukt, bijvoorbeeld eerlijkheid, sensatie, intimiteit en rust. Het spel is universeel van opzet. Het kan op allerlei manieren gespeeld worden. Afhankelijk van het doel kan ook gewerkt worden met een selectie van de kaarten. Op deze website komt een aantal spelvormen aan bod, maar er zijn nog vele andere denkbaar. Iedereen is vrij om het spel naar eigen inzicht te gebruiken. Het gaat er om dat persoonlijke kernwaarden naar boven komen en bespreekbaar worden.

Centrale vraag formuleren

Voordat u aan het spel begint, bepaalt u eerst op welk gebied u een waardenonderzoek wilt doen.

Het Waardenspel

De centrale vraag is steeds: wat vind ik werkelijk belangrijk? Die vraag kan gesteld worden in het algemeen: wat vind ik belangrijk in mijn leven? Maar hij kan ook toegespitst worden op een deelgebied: wat vind ik belangrijk in mijn werk, in mijn relatie, in de opvoeding van mijn kinderen, of in mijn geloof? Schrijf deze vraag op en houdt hem tijdens het hele spel voor ogen.

Keuze toelichten

Wie een duidelijke vraag geformuleerd heeft, kan het spel gaan spelen. Individueel, met een partner of het gezin, met een stel vrienden of een team. Het meeste effect levert het op, als het gespeeld wordt onder begeleiding van een trainer of coach. Van belang is altijd dat de spelers hun keuze hardop toelichten. Er mogen tijdens het spel wel vragen gesteld worden aan elkaar, maar er mag niet geoordeeld worden.

Eigen normen stellen

Wie na afloop van het spel zijn persoonlijke kernwaarden in beeld heeft, kan daar vervolgens zelf zijn eigen normen bij gaan formuleren. Regels die u kunt naleven. Heeft u bijvoorbeeld gezondheid als belangrijkste waarde, dan kunt u daar als normen bij stellen: verantwoord eten, niet roken en tweemaal per week sporten. Bepaal wat er eventueel moet veranderen in uw leefstijl en welke afspraken u moet maken met uzelf of met anderen, om zoveel mogelijk te kunnen leven naar uw eigen waarden. Een groep kan uitkomen op een soort groepsstatuut met regels en afspraken die iedereen onderschrijft.